Lokalizacja:pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 20-400 Lublin, Polska